Zakázky aktuálně přijímáme s orientačním termínem cca k měsíci listopad. Atypické a náročnější pak pouze po předchozí konzultaci a upřesnění si detailů. Děkujeme, že podporujete malé české tvůrce.

Nejoblíbenější Postel AGHATA

Kód: 242/80X 242/80X3 242/80X5 242/90X 242/90X3 242/100 242/110 242/120 242/80X2 242/80X4 242/80X6 242/90X2 242/90X4 242/90X5 242/90X6 242/90X7 242/80X7 242/80X25 242/80X43 242/90X8 242/90X26 242/90X44 242/90X62 242/90X80 242/80X16 242/80X34 242/80X52 242/90X17 242/90X35 242/90X53 242/90X71 242/90X89 242/80X8 242/80X26 242/80X44 242/90X9 242/90X27 242/90X45 242/90X63 242/90X81 242/80X17 242/80X35 242/80X53 242/90X18 242/90X36 242/90X54 242/90X72 242/90X90 242/80X9 242/80X27 242/80X45 242/90X10 242/90X28 242/90X46 242/90X64 242/90X82 242/80X18 242/80X36 242/80X54 242/90X19 242/90X37 242/90X55 242/90X73 242/90X91 242/80X10 242/80X28 242/80X46 242/90X11 242/90X29 242/90X47 242/90X65 242/90X83 242/80X19 242/80X37 242/80X55 242/90X20 242/90X38 242/90X56 242/90X74 242/90X92 242/80X11 242/80X29 242/80X47 242/90X12 242/90X30 242/90X48 242/90X66 242/90X84 242/80X20 242/80X38 242/80X56 242/90X21 242/90X39 242/90X57 242/90X75 242/90X93 242/80X12 242/80X30 242/80X48 242/90X13 242/90X31 242/90X49 242/90X67 242/90X85 242/80X21 242/80X39 242/80X57 242/90X22 242/90X40 242/90X58 242/90X76 242/90X94 242/80X13 242/80X31 242/80X49 242/90X14 242/90X32 242/90X50 242/90X68 242/90X86 242/80X22 242/80X40 242/80X58 242/90X23 242/90X41 242/90X59 242/90X77 242/90X95 242/80X14 242/80X32 242/80X50 242/90X15 242/90X33 242/90X51 242/90X69 242/90X87 242/80X23 242/80X41 242/80X59 242/90X24 242/90X42 242/90X60 242/90X78 242/90X96 242/80X15 242/80X33 242/80X51 242/90X16 242/90X34 242/90X52 242/90X70 242/90X88 242/80X24 242/80X42 242/80X60 242/90X25 242/90X43 242/90X61 242/90X79 242/90X97 Zvolte variantu
14 690 Kč 14 690 Kč 14 690 Kč 15 290 Kč 15 290 Kč 15 890 Kč 16 890 Kč 16 890 Kč 14 690 Kč 14 690 Kč 14 690 Kč 15 290 Kč 15 290 Kč 15 890 Kč 16 890 Kč 16 890 Kč 15 590 Kč 15 590 Kč 15 590 Kč 16 190 Kč 16 190 Kč 16 790 Kč 17 790 Kč 17 790 Kč 15 590 Kč 15 590 Kč 15 590 Kč 16 190 Kč 16 190 Kč 16 790 Kč 17 790 Kč 17 790 Kč 15 590 Kč 15 590 Kč 15 590 Kč 16 190 Kč 16 190 Kč 16 790 Kč 17 790 Kč 17 790 Kč 15 590 Kč 15 590 Kč 15 590 Kč 16 190 Kč 16 190 Kč 16 790 Kč 17 790 Kč 17 790 Kč 15 590 Kč 15 590 Kč 15 590 Kč 16 190 Kč 16 190 Kč 16 790 Kč 17 790 Kč 17 790 Kč 15 590 Kč 15 590 Kč 15 590 Kč 16 190 Kč 16 190 Kč 16 790 Kč 17 790 Kč 17 790 Kč 15 590 Kč 15 590 Kč 15 590 Kč 16 190 Kč 16 190 Kč 16 790 Kč 17 790 Kč 17 790 Kč 15 590 Kč 15 590 Kč 15 590 Kč 16 190 Kč 16 190 Kč 16 790 Kč 17 790 Kč 17 790 Kč 15 590 Kč 15 590 Kč 15 590 Kč 16 190 Kč 16 190 Kč 16 790 Kč 17 790 Kč 17 790 Kč 15 590 Kč 15 590 Kč 15 590 Kč 16 190 Kč 16 190 Kč 16 790 Kč 17 790 Kč 17 790 Kč 15 590 Kč 15 590 Kč 15 590 Kč 16 190 Kč 16 190 Kč 16 790 Kč 17 790 Kč 17 790 Kč 15 590 Kč 15 590 Kč 15 590 Kč 16 190 Kč 16 190 Kč 16 790 Kč 17 790 Kč 17 790 Kč 15 590 Kč 15 590 Kč 15 590 Kč 16 190 Kč 16 190 Kč 16 790 Kč 17 790 Kč 17 790 Kč 15 590 Kč 15 590 Kč 15 590 Kč 16 190 Kč 16 190 Kč 16 790 Kč 17 790 Kč 17 790 Kč 15 590 Kč 15 590 Kč 15 590 Kč 16 190 Kč 16 190 Kč 16 790 Kč 17 790 Kč 17 790 Kč 15 590 Kč 15 590 Kč 15 590 Kč 16 190 Kč 16 190 Kč 16 790 Kč 17 790 Kč 17 790 Kč 15 590 Kč 15 590 Kč 15 590 Kč 16 190 Kč 16 190 Kč 16 790 Kč 17 790 Kč 17 790 Kč 15 590 Kč 15 590 Kč 15 590 Kč 16 190 Kč 16 190 Kč 16 790 Kč 17 790 Kč 17 790 Kč od 14 690 Kč 12 140,50 Kč bez DPH 12 140,50 Kč bez DPH 12 140,50 Kč bez DPH 12 636,36 Kč bez DPH 12 636,36 Kč bez DPH 13 132,23 Kč bez DPH 13 958,68 Kč bez DPH 13 958,68 Kč bez DPH 12 140,50 Kč bez DPH 12 140,50 Kč bez DPH 12 140,50 Kč bez DPH 12 636,36 Kč bez DPH 12 636,36 Kč bez DPH 13 132,23 Kč bez DPH 13 958,68 Kč bez DPH 13 958,68 Kč bez DPH 12 884,30 Kč bez DPH 12 884,30 Kč bez DPH 12 884,30 Kč bez DPH 13 380,17 Kč bez DPH 13 380,17 Kč bez DPH 13 876,03 Kč bez DPH 14 702,48 Kč bez DPH 14 702,48 Kč bez DPH 12 884,30 Kč bez DPH 12 884,30 Kč bez DPH 12 884,30 Kč bez DPH 13 380,17 Kč bez DPH 13 380,17 Kč bez DPH 13 876,03 Kč bez DPH 14 702,48 Kč bez DPH 14 702,48 Kč bez DPH 12 884,30 Kč bez DPH 12 884,30 Kč bez DPH 12 884,30 Kč bez DPH 13 380,17 Kč bez DPH 13 380,17 Kč bez DPH 13 876,03 Kč bez DPH 14 702,48 Kč bez DPH 14 702,48 Kč bez DPH 12 884,30 Kč bez DPH 12 884,30 Kč bez DPH 12 884,30 Kč bez DPH 13 380,17 Kč bez DPH 13 380,17 Kč bez DPH 13 876,03 Kč bez DPH 14 702,48 Kč bez DPH 14 702,48 Kč bez DPH 12 884,30 Kč bez DPH 12 884,30 Kč bez DPH 12 884,30 Kč bez DPH 13 380,17 Kč bez DPH 13 380,17 Kč bez DPH 13 876,03 Kč bez DPH 14 702,48 Kč bez DPH 14 702,48 Kč bez DPH 12 884,30 Kč bez DPH 12 884,30 Kč bez DPH 12 884,30 Kč bez DPH 13 380,17 Kč bez DPH 13 380,17 Kč bez DPH 13 876,03 Kč bez DPH 14 702,48 Kč bez DPH 14 702,48 Kč bez DPH 12 884,30 Kč bez DPH 12 884,30 Kč bez DPH 12 884,30 Kč bez DPH 13 380,17 Kč bez DPH 13 380,17 Kč bez DPH 13 876,03 Kč bez DPH 14 702,48 Kč bez DPH 14 702,48 Kč bez DPH 12 884,30 Kč bez DPH 12 884,30 Kč bez DPH 12 884,30 Kč bez DPH 13 380,17 Kč bez DPH 13 380,17 Kč bez DPH 13 876,03 Kč bez DPH 14 702,48 Kč bez DPH 14 702,48 Kč bez DPH 12 884,30 Kč bez DPH 12 884,30 Kč bez DPH 12 884,30 Kč bez DPH 13 380,17 Kč bez DPH 13 380,17 Kč bez DPH 13 876,03 Kč bez DPH 14 702,48 Kč bez DPH 14 702,48 Kč bez DPH 12 884,30 Kč bez DPH 12 884,30 Kč bez DPH 12 884,30 Kč bez DPH 13 380,17 Kč bez DPH 13 380,17 Kč bez DPH 13 876,03 Kč bez DPH 14 702,48 Kč bez DPH 14 702,48 Kč bez DPH 12 884,30 Kč bez DPH 12 884,30 Kč bez DPH 12 884,30 Kč bez DPH 13 380,17 Kč bez DPH 13 380,17 Kč bez DPH 13 876,03 Kč bez DPH 14 702,48 Kč bez DPH 14 702,48 Kč bez DPH 12 884,30 Kč bez DPH 12 884,30 Kč bez DPH 12 884,30 Kč bez DPH 13 380,17 Kč bez DPH 13 380,17 Kč bez DPH 13 876,03 Kč bez DPH 14 702,48 Kč bez DPH 14 702,48 Kč bez DPH 12 884,30 Kč bez DPH 12 884,30 Kč bez DPH 12 884,30 Kč bez DPH 13 380,17 Kč bez DPH 13 380,17 Kč bez DPH 13 876,03 Kč bez DPH 14 702,48 Kč bez DPH 14 702,48 Kč bez DPH 12 884,30 Kč bez DPH 12 884,30 Kč bez DPH 12 884,30 Kč bez DPH 13 380,17 Kč bez DPH 13 380,17 Kč bez DPH 13 876,03 Kč bez DPH 14 702,48 Kč bez DPH 14 702,48 Kč bez DPH 12 884,30 Kč bez DPH 12 884,30 Kč bez DPH 12 884,30 Kč bez DPH 13 380,17 Kč bez DPH 13 380,17 Kč bez DPH 13 876,03 Kč bez DPH 14 702,48 Kč bez DPH 14 702,48 Kč bez DPH 12 884,30 Kč bez DPH 12 884,30 Kč bez DPH 12 884,30 Kč bez DPH 13 380,17 Kč bez DPH 13 380,17 Kč bez DPH 13 876,03 Kč bez DPH 14 702,48 Kč bez DPH 14 702,48 Kč bez DPH 12 884,30 Kč bez DPH 12 884,30 Kč bez DPH 12 884,30 Kč bez DPH 13 380,17 Kč bez DPH 13 380,17 Kč bez DPH 13 876,03 Kč bez DPH 14 702,48 Kč bez DPH 14 702,48 Kč bez DPH 12 884,30 Kč bez DPH 12 884,30 Kč bez DPH 12 884,30 Kč bez DPH 13 380,17 Kč bez DPH 13 380,17 Kč bez DPH 13 876,03 Kč bez DPH 14 702,48 Kč bez DPH 14 702,48 Kč bez DPH od 12 140,50 Kč bez DPH
Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Máme naskladněno! (1 ks) Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Máme naskladněno! (1 ks) Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Rádi vyrobíme během 6-10 týdnů Zvolte variantu
Velikost matrace:
Barevná kombinace:
Situace zábrany + úložné prostory
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Dlouhodobě nejoblíbenější postel našich dětí!
Masivní postel Aghata je vhodná pro kluky i holky a nabízí možnost výběru umístění zábrany. Na postýlce oceníte dokonalé opracování dřeva a několik barevných variant, variabilní i později sundávací zábranu.

TIP: Při koupi 2 a více postýlek můžete díky poskládání vytvořit různé kombinace - třeba do písmene L a navíc máte od nás automaticky montáž jako DÁREK.

Detailní informace

NAVRHNEME I VAŠI VYSNĚNOU LOŽNICI NEBO POKOJÍČEK
NAVRHNEME I VAŠI VYSNĚNOU LOŽNICI NEBO POKOJÍČEK
OSOBNĚ ROZVÁŽÍME A MONTUJEME VE VAŠICH DOMOVECH
OSOBNĚ ROZVÁŽÍME A MONTUJEME VE VAŠICH DOMOVECH
POCTIVÁ ČESKÁ VÝROBA
POCTIVÁ RUČNÍ ČESKÁ VÝROBA
VYRÁBÍME Z POCTIVÉHO MASIVNÍHO DŘEVA Z ČESKÝCH PILNIC
VYRÁBÍME Z POCTIVÉHO MASIVNÍHO DŘEVA Z ČESKÝCH PILNIC

Detailní popis produktu

Klasická postýlka Aghata je vyrobena ze smrkového masivuz kvalitních vysušených smrkových hranolů o rozměru cca 9 × 3,5 cm, které ručně opracováváme do posledního detailu. Lůžko je dodáváno včetně laťkového roštu (neobjedná-li si zákazník jinak) s celkovou nosností cca 150 kg.

Umístění zábrany:
Zvolte si požadovanou zábranu přímo pro vaši postýlku. Dle obrázku lze vyrobit zábranu typu A nebo B. Není-li možnost výběru zábrany přímo u postýlky, uveďte její požadované umístění do poznámek objednávky nebo zašlete e-mail s konkrétními požadavky. 

U této zábrany je možné ji později demontovat. 

Barevné provedení:
České dřevěné postýlky se hodí do každého interiéru. Přírodní materiál lze natřít zdravotně nezávadnými barvami, které přiznají strukturu dřeva a postýlku vyladí k dokonalosti nebo jej ošetřit pouze přírodním lakem.

Zakázková výroba:
Jsme specialisté na zakázkovou výrobu a naše postele jsou vždy vyhotovené na míru do konkrétního interiéru. Parametry lůžka jsou individuální dle vybrané velikosti postele a vašich konkrétních požadavků a přání.

Obvykle naše postele disponují rozměry:

  • vnitřní rozměr lůžka = rozměr vámi vybrané matrace (doporučujeme alespoň cca 14 cm vysokou)
  • vnější rozměr lůžka = + cca 10 cm od vámi vybraného rozměru matrace (šířky i délky)
  • výška postele od země je odlišná - závisí na tom, zda je vaše postel včetně nebo bez úložných prostor (úložné prostory se pohybují cca kolem 21,5 cm). K nim opět připočtěte vámi zvolenou velikost matrace (např. 14 cm) = výška lůžka od země s úložným prostorem (je tedy 21,5 cm + 14cm = 35,5 cm).

Pro přesné rozměry u konkrétních typů postelí můžete kontaktovat přímo našeho truhláře Tomáše na tel.: 735 127 680.

Doručení a výroba:
Je-li postel označena "SKLADEM" je připraven pouze základ postýlky. Po přijmutí vaší objednávky se postel upraví dle vašich konkrétních požadavků a přání. (Zde se jedná např. o barvu, typ úložných prostor a případné další úpravy.) 

Je-li postel označena "RÁDI VYROBÍME" je výroba postele časově náročnější. Výrobu i doručení očekávejte tedy v časovém rozmezí, které máme aktualizováno v hlavičce našeho webu.

(Před finální úpravou postele vás budeme VŽDY telefonicky kontaktovat přímo z dílny, kde společně zrekapitulujeme detaily objednávky a sdělíme Vám náš plánovaný závoz Vaším směrem.)

Celková cena:
Cena postele je bez úložného prostoru, nočních stolků a matrace. Veškeré dřevěné doplňky lze doobjednat zde na našich stránkách.

Kvalitní matrace:
Nezbytnou součástí dětských postýlek a bezpečného a klidného spánku je také kvalitní česká matrace na míru.

Doplňkové parametry

Kategorie: NEJOBLÍBENĚJŠÍ
Záruka: 2 roky
materiál: smrkový masiv
Masivní laťkový rošt: ANO, s nosností 150kg
Odnímatelná zábrana: ANO

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

5
10x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x
5
BS Avatar autora | 15.6.2023
Jednoduchost, bytelnost, jsem spokojena.
5
MS Avatar autora | 22.5.2023
Moc se nám líbí. Občas spím i já :) děkuji
5
KV Avatar autora | 21.5.2022
Objednali jsme domečkovou postýlku Natali a tuto Aghatu. Obě jsou hezky bytelné a je vidět, že se jedná opravdu o masivní dřevo. Montáž této postele byla opravdu snadná a rychlá. Synovi hezky zdobí pokojíček. Děkujeme.
5
Avatar autora | 22.4.2022
Mame už druhou a musím říct, že je u vidět velký posun v kvalitě. Paní Romana nám vyšla vstříc požadavkům a navrhla ji dle našich představ. Moc děkujeme, Slegrovi
5
L Avatar autora | 17.4.2022
Postýlka nám sice dorazila o 14 dní déle, než jsme byli domluvení, ale paní Zlata mi volala omluvila se. Nakonec se na postýlku vyplatilo počkat, protože oproti konkurencím a postelím, co jsme si byli prohlížet i v prodejnách, je to opravdu masiv. Je bytelná, nevrže a dřevo moc hezky voní. Původně jsem měla strach i z bílé barvy, ve výsledku jsem z ní ale nadšená a s pokojíčkem krásně ladí.
5
DH Avatar autora | 16.3.2022
Máme ji asi měsíc a jsme spokojení, zatím jsem nenašel žádnou chybu nebo vadu. Postavil jsem ji sám asi za 40min, není to těžké. DÍky, DH
5
MP Avatar autora | 16.3.2022
U syna byla tahle postýlka jasná volba. Věděla jsem, že chci jedině z masivu (po předchozí zkušenosti s dřevotřískou...). Jednoduchý design, snadná montáž a výborné recenze mě přesvědčili o koupi. Jsme naprosto spokojený. Děkujeme za klidný spánek =))
5
Avatar autora | 15.2.2022
Syn si postýlku nemůže vynachválit, vejdu se vedle něj pohodlně i já, takže uspávání v pohodě a bez vrzání.
5
VR Avatar autora | 14.9.2021
Postel je naprosto skvělá máme ji již několik let a dcera je v ní naprosto spokojena, objednali jsme 120×200a vleze se tam krasne se vsema plyšákama????